Ilokaasu keksittiin 1700luvun jälkipuoliskolla sekä tämä oli yllättävän suosittu päihde muiden joukossa vapaalla 1800luvulla, aikaisemmin kuin henkilöt siirtyivät joukolla alkoholisteiksi erilaisten kieltolakien myötä.

Vuonna 1872 amerikkalainen filosofi William James ylisti ilokaasua, jotta se auttoi löytämään totuuden. Keskeistä hauskuudelle oli mielihyvähuipun kesto: vain yhdestä kolmeen minuuttia. Kuten marihuanan kohdalla käyttäjien mukaan mielihyvää tuottava vaikutus kohosi jokaisen imppaustoiston päästä, kuitenkin itsekin annoksen määrää pysyi ennallaan. Davy suunnitteli, niin että ilokaasusta tulisi erinomainen viinan korvike.

Tämä typen happiyhdiste vaikuttaa kuin opiaatit elikkä esimerkiksi morfiini sekä heroiini. Aineesta käy euforinen olo sekä fyysiset kivut katoavat. Vaikutus kestää pari minuuttia. Lääkärit, Aklinikkasäätiö sekä Irti Huumeista yhdistys on varoittaneet ilokaasun käytöstä. Tukehtumistapauksia ei ole kotimaassa tapahtunut ainakaan vieläkään.

ilokaasun viihdekäyttö, jos siinä tarkoitetaan elintarvikeilokaasun vetämistä henkeen, ei ole kotimaassa lailla kielletty. Tätä saa ostaa niin Suomesta kuin ulkomailtakin ja käyttää parhaaksi katsomallaan tavoin. Kyseessä on kodin kemikaali sillä missä tinneri, hiilidioksidi taikka tiskiaine.

Ilokaasua pidetään yleisesti vaarattomana, vaan päihdekäytön ollessa kyseessä sen takia liittyy samoja ilmiöitä kuten muihinkin päihteisiin. Ilokaasun vaikutus onkin reippaan pikainen. Humalatunteeseen pystyy tulla riippuvaiseksi, joten cartomizereita saattaa kulua huomattavan paljon

Äkillinen hiprakkatila pystyy aiheuttaa vaaratilanteita. Ilokaasun ajatellaan aiheuttavan tukehtumisvaaran, että se poistaa happea keuhkoista. Kaasuyhtiö AGA:n mukaisesti puhdasta ilokaasua ei saisi hengittää ollenkaan. Suuret pitoisuudet saattavat johtaa lähes tajuttomuuteen