Euroopan komission mukaan nikotiinia sisältävät sähkötupakka valmisteet saattavat kuulua EU:ssa lääkelain piiriin. Nikotiinittomien valmisteiden valmistusta sekä myyntiä ei kontrolloida, täten niiden koostumuksessa esiintyy suurta vaihtelua sekä tuotteiden turvallisuudesta ei oo informaatiota. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean (entinen Lääkelaitos) mukaisesti sähkötupakkavalmistetta vai tuotteessa käytettävää nestepatruunaa on pidettävä reseptilääkkeenä, jospa nikotiinin annosmäärä koko lääkkeessä ylittää 0,42 grammaa tai kerta-annoksessa 10 mg (yksi patruuna). Tätä alhaisempia pitoisuuksia sisältäviä valmisteita pidetään itsehoitolääkkeinä, mitä voi viedä mukanaan Suomeen taikka tilata ulkomailta. kotimaassa yhdelläkään sähkötupakkavalmisteella ei oo myyntilupaa lääkkeenä, mutta myyntiluvan edellyttämää voimaa röökistä vieroituksessa ei ole todennettu. Tupakkalain mukaisesti tupakkajäljitelmän sekä savukkeiden vastikkeen mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistäminen on kielletty. Mainontakielto on sähkötupakan osalta yhtä laaja kuin muillakin tupakkatuotteilla sekä tupakointivälineillä. Tupakkajäljitelmän sekä savukkeiden vastikkeiden maahantuonti ei tupakkalain nojalla oo kielletty, eikä niitä koske tupakkalain mukaiset myyntirajoitteet. Sähkötupakka voikin osoittaa oikealta tupakalta mutta todellisuudessa se onkin metallinen/muovinen putkilo minkä sisällä on monenlaisia elektronisia komponentteja.